In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch Kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., 1.000 obligaties uitgegeven.
De obligaties aan toonder  hebben een waarde van 100 gulden is gelijk aan € 45,38.
De obligatie worden in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot.
In het jaar van uitloting kunnen de obligaties worden verzilverd door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens.
Voor de uitgelote obligaties van 2016 kunnen de stukken ingediend worden bij:
Secretaris stichting Bim Bam, Arestraat 29, 1445 EJ Purmerend.

Loting 2016:

 

10 87 152 249 330 417 567 675 768 940
13 91 154 254 337 429 586 690 803 948
19 92 159 255 343 436 603 697 831 959
21 101 168 269 355 471 607 701 889 960
28 114 173 270 356 474 608 703 895 963
38 118 185 274 370 481 616 707 907 967
42 123 187 277 385 534 619 728 916 970
59 131 196 282 398 538 640 755 924 981
71 137 198 289 407 539 666 756 932 988
72 142 237 319 414 549 672 764 935 997