In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch Kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., 1.000 obligaties uitgegeven.
De obligaties aan toonder  hebben een waarde van 100 gulden is gelijk aan € 45,38.
De obligatie worden in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot.
In het jaar van uitloting kunnen de obligaties worden verzilverd door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens.
Voor de uitgelote obligaties van 2019 kunnen de stukken ingediend worden bij:
Secretaris stichting Bim Bam, Arestraat 29, 1445 EJ Purmerend.

Loting 2019:

26 120 212 333 475 530 648 708 799 893
41 127 214 339 501 587 651 710 801 897
44 140 240 387 505 588 655 746 811 904
54 145 257 394 507 589 676 751 826 912
58 160 258 416 508 614 679 767 841 930
63 169 285 419 512 622 680 774 846 939
68 178 298 439 516 632 683 777 854 953
69 182 308 460 523 633 684 781 860 973
70 189 327 464 525 635 693 784 882 977
107 206 331 465 526 641 706 797 885 984