In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch Kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., 1.000 obligaties uitgegeven.
De obligaties aan toonder  hebben een waarde van 100 gulden is gelijk aan € 45,38.
De obligatie worden in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot.
In het jaar van uitloting kunnen de obligaties worden verzilverd door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens.
Voor de uitgelote obligaties van 2020 kunnen de stukken ingediend worden bij:

Secretaris stichting Bim Bam, Arestraat 29, 1445 EJ Purmerend.

Loting 2020:

4 82 162 293 372 510 631 720 810 928
8 84 183 304 392 541 638 725 818 931
14 90 202 313 396 544 656 729 849 942
15 96 205 315 400 545 667 733 859 946
33 104 216 320 403 554 688 737 871 956
46 124 230 328 413 566 694 752 877 962
52 138 231 350 451 572 696 772 905 972
65 143 252 353 485 578 698 782 911 976
67 146 264 361 492 620 699 798 913 991
74 161 278 367 503 621 702 804 918 999