In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch Kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., 1.000 obligaties uitgegeven.
De obligaties aan toonder  hebben een waarde van 100 gulden is gelijk aan € 45,38.
De obligatie worden in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot.
In het jaar van uitloting kunnen de obligaties worden verzilverd door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens.
Voor de uitgelote obligaties van 2021 kunnen de stukken ingediend worden bij:

Secretaris stichting Bim Bam, Arestraat 29, 1445 EJ Purmerend.

Loting 2021:

24 108 267 346 427 531 630 726 795 888
32 135 283 347 435 553 644 727 814 903
39 150 288 348 442 560 646 734 819 914
49 153 290 366 472 571 654 749 822 958
51 192 299 375 483 573 663 765 836 968
53 203 306 377 488 576 712 770 839 983
77 221 312 389 493 596 714 776 861 985
79 227 325 391 518 602 721 783 863 989
94 247 329 399 520 615 722 791 870 995
98 253 344 424 522 624 723 793 880 996