In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch Kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., 1.000 obligaties uitgegeven.
De obligaties aan toonder  hebben een waarde van 100 gulden is gelijk aan € 45,38.
De obligatie worden in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot.
In het jaar van uitloting kunnen de obligaties worden verzilverd door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens.
Voor de uitgelote obligaties van 2022 kunnen de stukken ingediend worden bij:
Secretaris stichting Bim Bam, Arestraat 29, 1445 EJ Purmerend

Loting 2022:

9 133 242 309 384 455 536 626 741 842
22 141 243 310 386 456 540 639 744 853
36 174 248 321 388 461 543 645 763 878
64 176 250 322 401 467 552 649 775 901
76 191 251 360 404 502 558 664 778 909
88 193 256 362 408 509 565 669 779 921
93 199 286 371 420 521 577 673 785 933
95 201 292 374 430 524 579 692 788 945
110 218 294 376 434 529 604 731 800 947
121 224 305 382 454 535 612 740 833 949