In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch Kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., 1.000 obligaties uitgegeven.
De obligaties aan toonder  hebben een waarde van 100 gulden is gelijk aan € 45,38.
De obligatie worden in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot.
In het jaar van uitloting kunnen de obligaties worden verzilverd door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens.
Voor de uitgelote obligaties van 2023 kunnen de stukken ingediend worden bij:
Secretaris stichting Bim Bam, Tormentil 8, 1452 VS Ilpendam.

Loting 2023:

11 166 280 447 506 583 642 709 806 883
23 177 301 452 515 591 647 715 812 920
43 179 324 453 542 593 650 719 815 937
55 188 340 458 559 599 668 738 834 950
57 190 354 466 561 600 670 753 844 952
75 210 359 478 568 601 677 754 847 955
106 211 363 480 569 617 681 758 850 961
117 226 432 489 574 629 682 760 851 969
132 273 438 496 580 634 695 761 879 980
157 275 443 499 582 636 704 786 881 992