In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., enkele honderden obligaties uitgegeven. 

De obligaties aan toonder hebben een waarde van 100 gulden, dat is gelijk aan € 45,38.

De obligaties zijn in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot. Hoewel de termijnen officieel zijn verstreken, willen we iedere obligatiehouder die nog ‘vergeten’ stukken heeft, tot uiterlijk 1 juli 2024 in de gelegenheid stellen deze te verzilveren. Dat kan door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens. Voor de uitgelote maar wellicht vergeten obligaties kunnen de stukken ingediend worden bij : secretaris stichting Bim Bam, Tormentil 8 , 1452 VS Ilpendam