In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch Kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., 1.000 obligaties uitgegeven.
De obligaties aan toonder  hebben een waarde van 100 gulden is gelijk aan € 45,38.
De obligatie worden in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot.
In het jaar van uitloting kunnen de obligaties worden verzilverd door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens.
Voor de uitgelote obligaties van 2018 kunnen de stukken ingediend worden bij:
Secretaris stichting Bim Bam, Arestraat 29, 1445 EJ Purmerend.

1 85 204 307 476 548 610 732 827 936
12 97 220 317 482 550 637 736 845 951
16 113 225 369 486 557 652 766 862 954
37 126 229 402 497 564 657 771 867 964
45 128 234 423 498 585 665 794 869 965
50 130 244 441 500 594 687 796 887 966
60 156 260 445 517 595 689 805 890 975
61 158 261 446 532 597 700 808 899 978
80 165 296 468 533 605 705 816 902 979
83 170 302 469 537 606 717 824 925 982