In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch Kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., 1.000 obligaties uitgegeven.
De obligaties aan toonder  hebben een waarde van 100 gulden is gelijk aan € 45,38.
De obligatie worden in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot.
In het jaar van uitloting kunnen de obligaties worden verzilvert door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens.
Voor de uitgelote obligaties van 2014 kunnen de stukken ingediend worden bij:
Secretaris stichting Bim Bam, Arestraat 29, 1445 EJ Purmerend..

Loting 2014:

6 105 213 268 334 444 511 592 747 866
20 111 215 272 335 448 513 627 759 868
31 119 228 279 336 457 514 628 790 873
35 122 235 281 342 459 527 661 792 900
40 125 238 284 406 462 528 662 802 906
48 144 241 297 409 463 551 671 817 917
56 149 246 303 410 470 562 686 820 923
66 186 262 311 411 473 563 724 856 934
89 195 265 316 431 491 570 743 858 957
103 197 266 323 440 495 584 745 864 990